خروج سنگ کلیه از داخل مجرا بدون برش به روش جدید RIRS - دکتر میرصادقی

2,240
در این روش بر خلاف الباقی روشها نیازی به هیچ گونه برش در بدن یا کلیه فرد نیست حتی در زمانی که سنگ داخل کلیه بیمار رسوب کرده باشد . . ابزار بسیار نازک همانند یک رباط متحرک از طریق مجرای ادرار فرد بدون هیچ برشی وارد مثانه و سپس مجرا میشود و همزمان با اشعه ایکس جراح محل حرکت دستگاه در بدن بیمار را کنترل میکند . تفاوت این روش جدید با روش های قدیمی TULدر این است که در این روش ابزار بسیار منعطف بوده و توسط دسته ای همانند رباط به جهت های مختلف حرکت داده می شود اما در روش های قدیمی دستگاه این قابلیت را نداشته و
pixel