ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

محیط و مساحت اشکال هندسی

376
تشریح یک رابطه جالب بین محیط و مساحت اشکال هندسی توسط مهندس نعمتیان
حسن نعمتیان 114 دنبال کننده
pixel