زبان برادری؛ فعل‌های پرکاربرد

40

در بسته‌ آموزشی زبان عربی به نام «زبان برادری» جمله‌های کاربردی و ارتباطی زبان عربی به ساده‌ترین روش آموزش داده می‌شود، تا زائران پیاده روی اربعین بتوانند ارتباط خوبی با سایر زوار و موکب‌داران عرب‌زبان برقرار کنند. چکونگی استفاده از فعل‌های پرکاربرد در این قسمت آموزش داده می‌شود.