قهرمانان صنعت؛ «علیرضا نبی» کارآفرین خیرآفرین کشور

521
در قسمت دوم مستند «قهرمانان صنعت» به کارگردانی «عبداله عبدی»، «علیرضا نبی» کارآفرین خیرآفرین کشور از تجربه 40 سال کار و زحمتش از کف خیابان تا تاسیس سه شرکت موفق می‌گوید. او پرسنل کسب‌و‌کارش را از میان افرادی برگزیده که جامعه آن ها را به خاطر سوء پیشینه شان طرد کرده است http://www.modirinfo.com/video/4/11312/
pixel