فرود اضطراری هواپیمای قطری به خاطر دعوای زوج ایرانی!!

963

فرود اضطراری هواپیمای قطری در هند به خاطر دعوای زوج ایرانی خرید بلیط هواپیما در سایت خودتان ... www.sepidparvaz24.com

سپید پرواز
سپید پرواز 13 دنبال کننده