نحوه جستجو در سامانه پایش

73
نحوه جستجو و استفاده از منوی فیلتر در کارتابل فعالیت ها در سامانه پایش برنامه عملیاتی
filimo
ملکه گدایان - قسمت 7
%93
البرز و آریا در خیریه به یکدیگر رسیده اند و انگار هیچکدام از هویت دیگری اطلاعی ندارند، افرا هم به دستور ملکه برای گدایی کردن؛ از شبیر نوزاد گرفته و راهی چهارراه شده است که درگیرِ ماجرایی غافلگیر کننده می شود ...
pixel