بزرگ کردن چشم با آرایش

34,572
قبول دارین نصف زیبایی صورت تو چشم ها خلاصه میشه؟ خیلی راحت میتونین با این روش کاری کنید خیلی طبیعی چشماتون بزرگتر و گیراتر به نظر برسه
pixel