نشست تخصصی ارزیابی اثرات پس از جنگ بر زنان و خانواده و محیط زیست

331
به همت “مرکز صلح و محیط زیست” با همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و با مشارکت “کمیته صلح و محیط زیست انجمن علمی مطالعات صلح ایران” ، سمینار بین المللی سالانه مناسبت روز جهانی مقابله با آثار جنگ و مخاصمات بر محیط زیست با محوریت “ارزیابی اثرات پس از جنگ در رابطه با خانواده ومحیط زیست” با شرکت سفرا، نمایندگان سازمانهای بین المللی مقیم تهران، اساتید ، کارشناسان و اعضای سازمانهای غیر دولتی در سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.
pixel