پایین آمدن از دریچه تخلیه آب سد با دوچرخه

2,195

بگذریم که این سد در مقایسه با سدهای ایران ارتفاع قابل توجهی نداره اما گویا این دوستمون هم تعریفی از واژه های ترس و احتیاط و خطر در مغز خودش نداره ... لابد دیگه ؟!!؟!

UNIVERSE 45 دنبال کننده
pixel