تنها راه حل شوری آب دستگاه الکترومغناطیس(گلخانه شیراز)

1,777
شرکت صبا پارسیان 9 دنبال‌ کننده
1,777 بازدید
اشتراک گذاری
تجربیات به دست آمده در بخش کشاورزی حاکی از آن است استفاده از دستگاه های رسوب زادی مغناطیسی میتواند سبب افزایش رشد گیاهان و کاهش مصرف آب شود و تنها راه حل پیشرو برای حل معضل شوری آب می باشد.برای دریافت اطلاعات بیشتر (www.sabaparsian.com,mspco.mihanblog.com,saba.mspco@yahoo.com,1133353962)
pixel