تنها راه حل شوری آب دستگاه الکترومغناطیس(گلخانه شیراز)

1,779
شرکت صبا پارسیان 10 دنبال‌ کننده
1,779 بازدید
اشتراک گذاری
تجربیات به دست آمده در بخش کشاورزی حاکی از آن است استفاده از دستگاه های رسوب زادی مغناطیسی میتواند سبب افزایش رشد گیاهان و کاهش مصرف آب شود و تنها راه حل پیشرو برای حل معضل شوری آب می باشد.برای دریافت اطلاعات بیشتر (www.sabaparsian.com,mspco.mihanblog.com,saba.mspco@yahoo.com,1133353962)
pixel