گوشت یخی؟ آقای روحانی کجایی؟

2,599

دردل مردم از قیمت گوشت و گوشت یخی با کارت ملی .... (باز انتشار شده، کاری از سایت mamardom.ir )

رایان مدیا
رایان مدیا 785 دنبال کننده