پایه و دیفرانسیل

307
کتاب ریاضیات پایه، کتاب تست ریاضیات پایه. کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، کتاب تست حساب دیفرانسیل و انتگرال. www.abd124.ir - ریاضی را با لذت یاد بگیریم.
دل - فصل 1 قسمت 40
%64
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 49 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 40
pixel