افزونه دارایی ثابت محک

454

ثبت ریز دارایی های ثابت سازمان و محاسبات مربوط به استهلاک و تعمیر نگهداری تخصص این امکان افزوده است . یکی از سنگین ترین دارایی های بیشتر سازمان ها دارایی های ثابت ان سازمان است که بر اساس اصول حسابداری میبایست برای دارایی ها هزینه استهلاک محاسبه گردد . علاوه بر این این دارایی های ثابت در طی عمر سازمان دستخوش تعمیرات ، خرید ، فروش و … نیز میشوند . امکان افزونه دارایی ثابت به شما این امکان را میدهد