آماده سازی پاویون تخصصی طراحی، تجهیز و بهره برداری هتل سال 97

54

آماده سازی پاویون تخصصی طراحی، تجهیز و بهره برداری هتل سال 97 به منظور شرکت در دومین نمایشگاه اختصاصی گردشگری صنعت غذا شیرینی .