کرانچ با دمبل

2,856

در این فیلم تقویت عضلات شش تکه بدن با استفاده از حرکت کرانچ با دمبل آموزش داده شده است. برنا اسپرت بورس لوازم ورزشی از برترین برندهای روز دنیا. www.bornasport.com