کربلایی مهدی تسلیمی زنجیرزنان محله چالکا دماوند

4,499
زنجیر زنی محله چالکا دماوند در روز عاشورای حسینی سال 1393 با مداحی کربلایی مهدی تسلیمی ورودی حسینیه محله قاضی
pixel