مدیریت ارسال ایمیل

125

این فیلم در مورد پنل مدیریت (عملیات روزانه - مدیریت ارسال ایمیل) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد.http://www.shopstudio.ir/