گزارش اولین نشست تیم فایندر اصفهان

311

تیم فایندر رویدادی است برای یافتن افراد متخصص در حوزه کسب و کار و جذب ایده ها، در این رویداد که برای اولین بار در اصفهان برگزار شد بیش از 100 نفر حضور یافتند و ضمن صحبت های افراد متخصص و کارشناس اتحادیه الکتریک و الکترونیک اصفهان، افراد در گروه هایی گردهم جمع شدند و ایده ها را به اشتراک گذاشتند.

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده