سخنان انتقادی یک جوان در حضور آقای روحانی ( بسیار زیبا)

701

برجام و حل نشدن مشکلات اقتصادی

بیداری
بیداری 55 دنبال کننده