رئیس دفتر رئیس جمهور: وقتی دلار بالا می رود بیشترین فشار به دولت وارد می شود

38

دولت هیچ وقت با آن چیزی که با معیشت مردم سر و کار دارد بازی سیاسی نمی کند