از زبان همیاران...

45
بنیادکودک 25 دنبال‌ کننده
این‌روزها باتری کسب و کار خیلی‌ها، شارژ تمام کرده و همه منتظرند تا کرونا تمام شود و دوباره «پرانرژی» شوند. این فقط شامل آن‌هایی نمی‌شود که این‌ روزها کسب و کارشان تعطیل است و کم رمق شده‌اند. کسانی بوده‌اند که روزهای پرانرژی ما، باتری تمام کرده بودند و حالا.... اصلاً نمی‌شود حالایشان را توصیف کرد. شاید چون آقا سالار کارش با باتری و شارژ و انرژی هست می‌فهمد، آدم‌هایی که باتری تمام کرده‌اند چه وضعیتی دارند. شاید برای همین است که به هر دری می‌زند تا ۴۳ دانش‌آموز کم‌برخوردار بنیادکودک را تنها نگذارد و در این روزهای کم انرژی، نگذارد باتری کم‌رمق خیلی‌ها خالی شود. وقتی آخر این فیلم می‌گوید با افتخار همیار بنیادکودک هستم، باتری دلمان شارژ می‌شود! . برای پیوستن به خانواده بزرگ بنیادکودک و حمایت از دانش‌آموزان با استعداد کم‌برخوردار با شماره 02142510 تماس و یا به وب‌سایت بنیادکودک مراجعه فرمایید. www.childf.com
بنیادکودک 25 دنبال کننده
pixel