"تملت" بر تابلوی بورس نشست

313
مدیر عامل بانک و تامین سرمایه بانک ملت، از نقش پررنگ شرکت‌های تامین سرمایه در اقتصاد کشور و عرضه اولیه "تملت" می‌گویند.
pixel