طنز "نوستاژی دهه شصتی ها" با لهجه شیرین شیرازی - شیراز

26,156

نوستالژی شما چیه؟ نوستالژی دهه شصتی ها رو ببین و با خودت مقایسه کن.