برترین رادیوهای تیمی گرندپری ابوظبی 2019 + نیکو هالکنبرگ

1,602

فرمول یک ایران - برترین رادیوهای تیمی گرندپری ابوظبی 2019 + نیکو هالکنبرگ پ.ن: در زیرنویس قسمت مربوط به کارلوس ساینز اشتباهی پیش آمد و به اشتباه کلمه ده پیچ را ده دور نوشتم که از این بابت عذر خواهی می کنم.

pixel