جای تو خالیست

410

کاری از رادیو مهرآوا... نویسنده: آذر مهربانی، گوینده: فاطمه دهقان حداد، ادیت و میکس: ابوالفضل حسن زاده... رادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@، سایت رسمی رادیو مهرآوا: www.radiomehrava.com