شیوه مبارزه وزارت اطلاعات با مفسدان مدیریتی

545
توضیحات وزیر اطلاعات درباره روند مبارزه با مفسدان مديريتي و مديران اخلالگر در کشور
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel