شیوه مبارزه وزارت اطلاعات با مفسدان مدیریتی

527
توضیحات وزیر اطلاعات درباره روند مبارزه با مفسدان مديريتي و مديران اخلالگر در کشور
کلاکت 15.2 هزار دنبال کننده
pixel