اثبات ده آیه علمی قرآن (اعجاز علمی قران)

596

ای دو جهان از قلمت یک رقم بی رقمت لوح دو عالم عدم #اثبات ده آیه علمی #قرآن قرآن کریم آرام بخش دل ها یشنهاد میکنم این ویدیو را از دست ندهید، زیرا این ویدیو ایمان تانرا به قرآن پاک و حقانیت پروردگار قویتر میسازد... فراتر از آنچه تصور میکنید. قرآن کریم آرام بخش دل ها هر مسلمان باید این ویدیو را بیبیند

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 6.9 هزار دنبال کننده