فیزیک - کنکور - مهندس شهبازی - جلسه دوم - قسمت 1

436
فیزیک - کنکور - مهندس شهبازی - جلسه دوم - قسمت 1 جهت دانلود جزوه درس مربوطه به سایت Bst.ir مراجعه نمایید. مشاهده سایر فیلم‌ها و برنامه‌ کلاس‌ها در سایت Bst.ir شماره های تماس: 0214817 90004817www.bst.ir بعثت اسطوره کنکور ایران
کنکور بعثت 2.3 هزار دنبال کننده
pixel