چهره برجسته فولادی سال 1395 کشور

100

آقای مهندس رحیم اکبری تیرآبادی در هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد به عنوان چهره برجسته فولادی سال 1395 کشور معرفی شدند