دانستنی هایی از سفید کننده ها

47
تا زمانی که سفید کننده مورد استفاده ما کار گندزدایی یا سفید کنندگی خود را به درستی انجام دهد، برای ما فرقی نمی کند پایِۀ آن از هیپوکلریت باشد یا پراکسیژن، ما می خواهیم لباس های سفیدمان سفیدتر یا سطوح گندزدایی شوند. مواردی در مورد آنها وجود دارند که دانستنشان خالی از لطف نیست!
iamshima.ir 5 دنبال کننده
pixel