پنج سوال هندسه و استدلال (قسمت دوم)

48

پنج مساله هندسه کلاسیک در این ویدئوها توسط آقای رضایی بررسی و حل شده‌اند.

pixel