اموزش پایتون قسمت ۲ strings

123

در این قسمت به strings یا همان رشته ها در زبان پایتون میپردازیم

Boolean Academy
Boolean Academy 6 دنبال کننده