مهاجرت از طریق مهارت طراحی و ساخت جواهرات - اردوان آنوش - آموزش جواهرسازی

2,283

آکادمی جواهرات اردوان آنوش تنها مرکز آموزش 0 تا 100 ساخت و طراحی جواهرات با نگرش بازار کار ایران و جهان با ارائه مدرک معتبر و توصیه نامه جهت اخذ پذیرش تحصیلی و کاریابی id instagram : Ardavananooshacademy اخذ پذیرش تحصیلی و کار از طریق مهارت طراحی و ساخت طلا و جواهرات

pixel