عزاداری زائران ایرانی در بین الحرمین در قالب موکب امام رضا(ع) 15 شهریور 98

151

در ششم روز محرم الحرام، صدها زائر ایرانی در قالب موکب امام رضا (ع) جلوه هایی از ارادت ایرانیان به امام حسین (ع) را در بین الحرمین به نمایش گذاشتند