خروج از دایره امن

427

نیلوفر کارگر یکی از فعالان حوزه سفر است که پس از پایان تحصیلاتش در مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی کار تدریس در موسسات آموزشی را رها کرده تا وقت بیش تری برای سفر کردن داشته باشد. یک سال و نیم پیش سفر رفتن با کوله پشتی و هیچ هایک کردن را شروع کرده است و تجربیات و مطالعات خود در زمینه لزوم خروج از دایره امن را در غالب پروژه ای شخصی که به منظور به چالش کشیدن موضوع Social Anxiety تهیه کرده است.