تجربه موفّق نگار مسعودی در حامی جو

819
آخرین پروژه ی موفّق ما در حامی جو، مستند " اُتیسم" "نگار مسعودی" عزیز هست. این پروژه در 22 روز باقی مانده ی خودش تونست با 65 حامی با 105% سرمایه مورد نیازش رو جذب کنه. نگار عزیز برای ما ویدئوای فرستاده که در اون از حامی جو به خاطر امکانی که برای تعریف پروژه ی " اُتیسم" در اختیارش قرار داده تا این پروژه به صورت مستقل باقی بمونه و تمام پشتیبانی هاش مثل امیدهایی که بهش داده شده تشکر کرده.
pixel