آموزش تخصصی و حرفه ای شطرنج کرج ( مات مقدماتی)

165

در این ویدئو آموزش حالت کیش و مات به عنوان هدف یا نتیجه ی بازی شطرنج با بیان مثالی ساده شرح داده شده است

Herochess 40 دنبال کننده
pixel