دستگاه سه معادله - سه مجهول - ریاضی نهم (سطح پیشرفته)

15,502

هرچند در ریاضی نهم، فصل ششم دستگاه دو معادله و دو مجهول توضیح داده شده است اما می توان به صورت مشابه دستگاه هایی با مجهول های بیشتر را حل کرد. در این فیلم یک مثال جامع از حل دستگاه سه معادله - سه مجهول توضیح داده شده است. سایر فیلم های آموزشی در صفحه فیلمهای من در سایت: riazi.blog.ir

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 1 هزار دنبال کننده
Asad

Asad

2 سال پیش
خیلی ممنون عالی بود
آموزش ریاضی
آموزش ریاضی خواهش می کنم ممنون از محبت تان