برداشت مزرعه چغندرقند، شرکت ماه نشان، استان آذربایجان غربی، اشنویه

168