روستاهای دهستان اخترآباد ملارد منتظر طرح گازرسانی شهری

484
484 بازدید
اشتراک گذاری
روستاهای دهستان اخترآباد ملارد نیاز به حمایت مدیران استانی دارند/از مجموع ۳۰ روستای اخترآباد ۱۰ روستا منتظر طرح گاز شهری هستند.
pixel