خواطر 5 | حدائق عامة - الحلقة 23 (كاملة)

56

قسمت 23- پارک های عمومی - نظم و نضافت مجموعه برنامه خواطر 5 به طور کامل در ژاپن فیلمبرداری شده است. گزارشی تصویری از طریق مقایسه اخلاق و سنت پیامبر اکرم (ص) و دستورالعمل های جامعه ژاپن و نحوه عمل به برخی از آنها در جامعه های غیر اسلامی است. تهیه شده توسط احمد الشقیری در 31 قسمت و به زبان عربی و در سال 2009