پر آب شدن رودخانه باقرآباد قرچک بعد از 17 سال

84

شبکه پنج- 31 فروردین 98- 23:59| با رهاسازی آب سد ماملو و جاری شدن آب در مسیل جاجرود رودخانه باقرآباد قرچک بعد از 17 سال پر آب شد.

پایشگری
پایشگری 981 دنبال کننده