استودیوهای مجازی مبتنی بر واقعیت افزوده

84

استفاده از فناوری واقعیت ترکیبی در اخبارهای تلویزیونی می تواند تحول بزرگی در حوزه رسانه و اطلاع رسانی ها ایجاد کند.-شرکت ویژه پرداز پارس مجری پروژه های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کشور www.vijehpardaz.com