کیفیت مراقبت را افزایش دهیم. قسمت ۱۵ - انواع فرسایش مغز

60
در این ویدیو خانم تیپا اسنو بما می آموزد که هر فراموشی یا کم شدن توان فکری فرسایش مغز نیست. بیماریهای دیگر مانند افسردگی، مشکلات تیروئیید، و ناتوانیهای شنیداری ممکن است عوارضی مانند دمانس داشته باشند. ولی قابل معالجه هستند. پس از تشخیص فرسایش مغز، دانستن نوع دمانس لازم است. دمانس فعلا مداوا ندارد ولی ترفندهای مراقبتی متفاوتی در مورد هر یک از انواع آن کاربرد دارد.
pixel