علت و بهبود بیماری پارکینسون از دیدگاه دکتر جان برگمن

97

دکتر جان برگمن تغییر شکل "قوس حیات" یا "انحنای طبیعی گردن" را با بیماری پارکینسون مرتبط میداند. او اصلاح انحنای طبیعی گردن را امکان پذیر میداند. ویدیوی کامل: https://www.youtube.com/watch?v=_1YuEjSzln4t=1035s زیرنویس انگلیسی اتوماتیک یوتیوب

حقیقت
حقیقت 8 دنبال کننده