کنایه علی ضیا به وزیر آموزش و پرورش

411

انتقادات علی ضیا از مسئولین و وزیر آموزش و پرورش در برنامه فرمول یک

کلاکت 14.3 هزار دنبال کننده
pixel