نرم افزار حسابداری خوب چه ویژگی دارد؟

16
در هنگان خرید نرم افزار حسابداری باید به چه نکاتی دقت کنیم؟ چرا ثبت و اجاد تعداد سال مالی در یک نرم افزار اهمیت دارد؟
Hatra_Soft 2 دنبال کننده
pixel