برای برطرف نمودن مشکلات در «قلعه گنج» مردم خودشان به میدان آمدند

340

طرح توان افزایی یکی از اقدامات مهم بنیاد علوی در توانمندسازی مردم روستاهای مختلف در شهرستان «قلعه گنج» است که درحقیقت با آموزش روستائیان طرز اداره درست سرمایه های محلی و هدایت آنها برای مصرف به بهترین شکل ممکن را به آنها آموخته است. در ادامه صحبت های یکی از سرگروه های این طرح در روستای «شمس آباد چهلمنی» را با هم می بینیم.

قلعه گنج
قلعه گنج 93 دنبال کننده