سخنرانی جناب آقای مهندس انصاری در گردهمایی بزرگ مدرسه کسب و کار تکاپو

360
شرکت کیسون 335 دنبال‌ کننده
(مدرسه مشترک اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰ موضوع پنل: نقش کسب‌ و کارها در جامعه
شرکت کیسون 335 دنبال کننده
pixel